Kanske sitter minnet av oljeutsläppet i mexikanska golfen kvar även om det gått några år sedan det skedde? Runt om i världen havererar tankbåtar och oljeriggar utsätts för högre belastning än vad de klarar av. För att minska risken för utsläpp har man gjort en hel del åtgärder och förbättringar både inom sjöfartsfordon och ute på borrplattformar.

Dock är det aldrig tillräckligt starkt i och med att det ännu kan hända olyckor. För att möta upp industrin och i syfte att minska effekterna av utsläpp och oljekatastrofer, har man från miljösidan såväl som från oljeföretag tagit snabba kliv för att hitta sätt att avgränsa och sanera de områden som drabbas.

När man kan avgränsa och hindra utsläpp från att spridas i allt för snabb takt, har man också en möjlighet att genomföra delar av saneringen innan natur och djurliv hunnit ta allt för stor skada. Givetvis kan man inte göra någonting ogjort, men de innovationer som finns på denna front gör det möjligt att i betydligt större utsträckning än tidigare, hindra katastrofen. De flesta större samhällen är i stort behov av olja både för uppvärmning och bränsle till bilar. Olja används i de flesta större industrier och vi har inte i dagsläget någonting som indikerar att man skall frångå detta även om man gör mindre förändringar här och var.

Viktig forskning

För att inte riskera att halka efter om oljan skulle börja sina och för att inte behöva uppleva miljökriser, bör vi forska aktivt för att hitta såväl nya sätt att sanera och preventera utsläpp samtidigt som vi strävar efter nya alternativ. Internationellt har det skett en hel del inom miljöforskning under senare år och kanske finns redan lösningarna tillgängliga om än obeprövade. Genom att bidra till studier om olja och miljö har vi möjlighet att förändra.

Lämna ett svar