Om du är en kreativ person som vill arbeta med datorer och teknik, kan webbutveckling vara rätt väg för dig. Det är en bransch med en prognostiserad tillväxttakt på 23%, enligt Bureau of Labor Statistics (BLS), och det kräver både tekniska och kreativa färdigheter. Här är några av de viktigaste aspekterna du bör känna till om du överväger denna karriärväg.

Det första steget i alla webbdesignprocesser är att skapa en ritning. Detta kallas en wireframe och kan göras på en whiteboard, med hjälp av en app eller i ett grafiskt designprogram som Invision eller Slickplan. Wireframen ger både designers och utvecklare en tydlig vision för hur webbplatsen ska se ut, vilka sidor som behöver länkas samman och hur webbplatsen ska struktureras på servern.

Det är också viktigt att dokumentera de designbeslut som fattas under webbutvecklingsprocessen, så att teamet kan komma ihåg varför de valde ett visst tillvägagångssätt om framtida ändringar behöver göras. Detta sparar tid och undviker kostsamma misstag längre fram.

Slutligen är det viktigt att testa webbplatsen noggrant för fel innan du gör den live och optimerar den för sökmotorer. Detta kan vara en tråkig uppgift, men det är värt det för att säkerställa att webbplatsen kommer att dyka upp på de bästa sökresultatsidorna för relevanta sökord och öka trafiken. Detta kan leda till fler konverteringar och försäljningar.

Vad är utveckling av webbsidor?

Webbsideutveckling är processen för att bygga en webbapplikation eller webbplats. Det innebär att man använder programvara för att skapa layout och design av en webbplats, tillsammans med den funktionalitet som den kommer att erbjuda. Webbutvecklare måste vara bekanta med de senaste trenderna inom webbdesign, samt ha en god förståelse för användbarhet och tillgänglighetsfrågor.

Webbutveckling är uppdelad i två huvudområden – front-end och back-end. Front-end är det som användarna ser, och det byggs med hjälp av tre primära koder – HTML, CSS och JavaScript. HTML är ryggraden i alla webbplatser och definierar i princip hur varje element på sidan ska se ut. CSS hanterar den kosmetiska sidan av saken och gör det enkelt för en webbutvecklare att göra ändringar på en hel webbplats genom att bara redigera en enda fil. JavaScript är ett skriptspråk som tar hand om interaktiviteten hos många unika webbplatselement, till exempel skjutreglage och animationer.

Front-end-utveckling omfattar även responsiv webbdesign, vilket innebär att man ser till att webbplatsen eller applikationen fungerar på så många enheter som möjligt. Detta åstadkoms genom att använda en kombination av tekniker som alla webbläsare stöder (progressiv förbättring) och skriva kod som kan återgå till en enklare upplevelse för äldre webbläsare (graceful degradation). Andra verktyg som används inom detta område är så kallade linters, som hjälper till att säkerställa att din kod följer de senaste standarderna, och minifiers, som minskar storleken på dina kodfiler så att de laddas snabbare.

Vad är utveckling av webbapplikationer?

Webbapplikationsutveckling är processen att leverera funktionella, lättanvända och tillgängliga webbaserade lösningar som förbättrar affärseffektiviteten och användarupplevelsen. De utvecklas med hjälp av en mängd olika programmeringsspråk och ramverk och kan utformas för att möta de unika behoven i ditt företag.

Det första steget i utvecklingsprocessen för webbappar är att identifiera din lösning och vem du vill hjälpa med den. De bästa apparna löser vanliga problem som de flesta människor har och använder dagligen. Fundera på vilka problem din webbapplikation ska lösa och intervjua dem som kan tänkas använda den för att förstå deras utmaningar. När du har en klar uppfattning om din produkt och målmarknad kan du börja skapa arbetsflöden.

Arbetsflöden är både ett affärsmässigt och tekniskt verktyg som hjälper dig att bestämma rätt väg att följa under design- och utvecklingsfaserna för din webbapplikation. De ger dig också möjlighet att sätta en tidsram för när dina slutanvändare ska kunna börja använda den.

Under design- och utvecklingsfasen är det viktigt att välja lämplig teknikstack. Valet beror på vilken typ av funktionalitet du behöver och din budget. Till exempel kan en komplex webbapplikation kräva en databas som MySQL eller PostgreSQL och kräva både front-end- och back-end-utvecklare (programmerare på klient- och serversidan). Om du väljer fel plattform/ramverk kan det orsaka förseningar och öka dina utvecklingskostnader. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer ett verktyg som är bäst lämpat för ditt specifika projekt.

Fördelar med utveckling av webbappar

  • Webbapputveckling är ett kraftfullt sätt att få kontakt med och engagera användare.
  • Det erbjuder fördelar som inga nedladdningskrav, kostnadseffektivitet och enkel utveckling.
  • Börja med en grundläggande design som löser användarens problem.
  • Undvik att lägga till många funktioner eftersom de kan försena produktlanseringen.

Bästa praxis för utveckling av WordPress-plugin

  1. WordPress plugin-utveckling är en utmanande uppgift som kräver att utvecklaren följer bästa praxis för kodning.
  2. Dessa inkluderar läsbarhet och tydlighet, efterlevnad av kodningsstandarder och en stabil arkitektur för datasäkerhet och prestanda.
  3. För att undvika att förlora timmar av arbete på en kunds webbplats på grund av systembuggar, bör utvecklare också utöva felsökningsteknik.
  4. Dessa inkluderar att undvika ”god objects” och bryta stora funktioner i mindre delar..