När man talar om marknadsföring och reklam är det inte ovanligt att få associationer till reklamutskick och avbrott i tv-program. Dock är detta bara en liten del av all den marknadsföring som företag väljer att investera i. Många branscher avstår helt och hållet från sådan marknadsföring och en av orsakerna är de stora kostnaderna och den undermåliga kundfokus som blir nödvändig för att marknadsföra i sådana kanaler. Att göra reklam på internet är någonting som fått större utrymme och som dessutom kan riktas direkt till den målgrupp man har för sin kampanj, mer på bildteknik.se